Vi tilbyder vor service

        Efter mange års erfaring i branchen, vil vi gerne

       benytte  lejligheden til at give Dem følgende tilbud:

       De fritages hermed for besvær og ekstra udgifter

       ved ferieafløsning, ekstra hjælp ved sygdom eller anden form

       for fravær, og samtidig undgår De styring og

       administrationsudgifter.

       Hver enkelt opgave vil daglig følges op, således at opgaverne altid

       udføres til Deres tilfredshed.

       Ud fra vore erfaringer og planlægning kan vi - efter Deres ønske

       og behov tilpasse et individuelt timeforbrug - hvilket for Dem

       betyder effektivitet og sund økonomi.

       Vore priser er særdeles favorable og indeholder ud over lønnen,

       alle lovmæssige forpligtelser.

       Vi stiller os gerne til rådighed, såfremt De måtte ønske yderligere

       oplysninger.

        Med venlig hilsen

               drs